Tietosuojaseloste (päivitetty 21.11.2018)

Rekisterinpitäjä:

MoVal Oy
Y-tunnus: Y-2681918-8
Sisämaantie 35 B, 02780 Espoo
Toimitusjohtaja: Tapio Rossi (tapio.rossi@moval.fi, puh. +358 50 340 9494)

MoVal Oy kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten ja toimittaakseen tietoja työnhakijasta mahdolliselle työn toimeksiantajalle, jos toimeksiantaja on jokin muu organisaatio kuin MoVal Oy. Henkilötiedolla tarkoitetaan tässä tapauksessa henkilön etu- ja sukunimeä, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja mahdollisia muita tietoja, joita luovutat MoVal Oy:lle esimerkiksi ansioluettelosi välityksellä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietoja ei kerätä markkinointitarkoituksiin.

 

Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • MoVal Oy
 • sinä itse, jos keskustelua käydään esim. sähköpostitse
 • mahdollinen työn toimeksiantaja, jos toimeksiantaja on jokin muu organisaatio kuin MoVal Oy

 

Säilytämme henkilötietojasi:

 • sähköpostiarkistossa viiden vuoden ajan

 

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tutustua ja tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen
 • oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos MoVal Oy:llä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

 

Data protection statement (updated 21 November 2018)

Data controller:

MoVal Oy
VAT: Y-2681918-8
Sisämaantie 35 B, 02780 Espoo, Finland
CEO: Tapio Rossi (tapio.rossi@moval.fi, tel. +358 50 340 9494)

 

MoVal Oy will collect personal data for managing the customer relationship and communications, and for providing information about a job applicant for a possible employer in a situation where the employer is not MoVal Oy. Personal data refers to the person’s first and last name, phone number, email address and any other information the job applicant provides to MoVal Oy e.g. in their Curriculum Vitae.

MoVal Oy collects personal data based on the rights provided by primary legislation and the data protection act. MoVal Oy will not collect data for marketing purposes.

 

Your personal data will be received by

 • MoVal Oy
 • You, if communications is handled e.g. via e-mail
 • A potential third party employer

 

We will keep your personal data

 • In an email archive for five years

 

You have the following rights regarding your personal data:

 • The right to know whether we are processing your personal data, and what that data is
 • The right to demand that information be rectified and removed
 • The right to restrict and refuse the processing of data
 • The right to cancel your consent of the processing of personal data
 • The right to file a complaint to the supervising official

Please note that your “right to be forgotten” only applies if MoVal Oy does not have any legal obligations to continue to process your personal data.